Artykuł sponsorowany

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska oraz oszczędność energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który może pomóc w realizacji tych celów, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców czy najemców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej, jakie są jego zalety oraz jak przebiega jego wydawanie.

Definicja świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Warszawie(SCE) to dokument określający ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w budynku. Zawiera informacje na temat efektywności energetycznej budynku oraz zalecenia dotyczące działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. SCE jest wydawane przez uprawnionego audytora energetycznego i ma ważność 10 lat.

Zalety posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przynosi wiele korzyści zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców czy najemców. Po pierwsze, dokument ten pozwala na dokładne określenie zużycia energii w budynku oraz na zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić oszczędności. Po drugie, SCE może być pomocne przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości, gdyż coraz więcej osób zwraca uwagę na aspekty ekologiczne i energetyczne. Po trzecie, świadectwo może wpłynąć na wartość nieruchomości - im lepsza klasa energetyczna budynku, tym wyższa jego wartość.

Proces wydawania świadectwa charakterystyki energetycznej

Wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej rozpoczyna się od zgłoszenia właściciela nieruchomości do uprawnionego audytora energetycznego. Następnie auditor przeprowadza analizę budynku, biorąc pod uwagę takie czynniki jak rodzaj i jakość izolacji termicznej, rodzaj instalacji grzewczej czy system wentylacji. Na podstawie zebranych danych oraz obowiązujących norm energetycznych, auditor sporządza raport i wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Klasy efektywności energetycznej

W ramach świadectwa charakterystyki energetycznej, budynek jest klasyfikowany według jego efektywności energetycznej. Skala klas energetycznych obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najwyższą efektywność energetyczną, a G - najniższą. Im wyższa klasa energetyczna budynku, tym mniejsze zużycie energii i niższe koszty eksploatacji.